Algemene Voorwaarden – JewelleryParadise

Deze algemene voorwaarden zijn samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke (koop)overeenkomst die wij met u sluiten.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen Sieraden.

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen via een bankoverschrijving. De verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 3 – Leveringen

Artikelen worden over het algemeen binnen 4 werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden via PostNL. Als u de voorkeur geeft aan een aangetekende verzending (met Track&Trace en vereiste handtekening), zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering. We raden u aan uw artikelen onder te brengen in één bestelling. We kunnen twee apart geplaatste bestellingen niet samenvoegen, voor elke bestelling zullen dus verzendkosten in rekening worden gebracht. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt bijzondere zorg besteed aan breekbare voorwerpen.

Onze pakketten zijn groot genoeg om uw artikelen goed beschermd te kunnen verzenden.

We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na verwerking van de betaling van de bestelling zal ontvangen (in Nederland). Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, (b) een vervangend product (van gelijke waarde) op te sturen of (c) te wachten op het product. Optie a en b gelden niet voor fotoproducten.

Artikel 4 – Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@jewelleryparadise.eu. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 5 werkdagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 10 werkdagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening.

Tijdens het termijn dat u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

Fotoproducten kunnen niet retour worden gezonden, omdat deze specifiek voor u worden/zijn gemaakt.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar klacht@jewelleryparadise.eu. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 werkdagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen het termijn een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.

Artikel 10 – Fotoproducten

Door het accepteren van deze voorwaarden gaat u ermee akkoord dat uw foto goed is zoals aangeleverd bij ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde foto en het resultaat van/in het fotoproduct door deze kwaliteit.

Ook gaat u ermee akkoord dat wij uw fotoproduct mogen gebruiken voor promotie doeleinden op sociale media.